Για τηλεφωνική υποστήριξη: +30 23510 47 910

 Αγορά χωρίς εγγραφή

   

  

  

  

  

  

Διαστάσεις

A00 1189 mm x 1682 mm 0,5 x περιέχεται σε A0  
A0 841 mm x 1189 mm 1 x περιέχεται σε A0  
A1 594 mm x 841 mm 2 x περιέχεται σε A0  
A2 420 mm x 594 mm 4 x περιέχεται σε A0  
A3 297 mm x 420 mm 8 x περιέχεται σε A0  
A4 210 mm x 297 mm 16 x περιέχεται σε A0  
A5 148 mm x 210 mm 32 x περιέχεται σε A0  
A6 105 mm x 148 mm 64 x περιέχεται σε A0  
A7 74 mm x 105 mm 128 x περιέχεται σε A0  
A8 52 mm x 74 mm 256 x περιέχεται σε A0  
A9 37 mm x 52 mm 512 x περιέχεται σε A0  
A10 26 mm x 37 mm 1024 x περιέχεται σε A0  
⅓ A4 105 mm x 210 mm