Κλείσιμο
Εφαρμογή φίλτρου
Το επαγγελματικό διαχωριστικό σύστημα"Perfecta". Με αυτό το διαχωριστικό σύστημα θαλάμου της σειράς "Perfecta" με ενσωματωμένη ράγα Scanner, επιτυγχάνετε την ιδανική παρουσίαση του προϊόντος σας. Κάθε κωδικός βρίσκεται στη σωστή θέση και δε μπορεί να μετακινηθεί πλαγίως. Τα επιμέρους στοιχεία του θαλάμου του διαχωριστικού συστήματος συντονίζονται και αλληλοσυμπληρώνονται με τον πίο κατάλληλο τρόπο.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή