Ανοξείδωτη Βάση Δαπέδου για Πινακίδα „Crossed 42”

Προδιαγραφή

Υλικό ανοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος σωλήνα 42,4 χιλ.
Τοποθέτηση συμπερ. βάση πινακίδας
Έκδοση χωρίς πινακίδα ψηφιακής εκτύπωσης

Αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις

{{ review.oxfname }} γράφει:
Αξιολόγηση για το προϊόν:
Απάντηση:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη αξιολόγηση για αυτό το προϊόν.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη αξιολόγηση για αυτό το προϊόν.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη αξιολόγηση για αυτό το προϊόν.

Εναλλακτικές

Εναλλακτικές Πλάτος πινακόδας Ύψος πινακίδας Συνολικό ύψος Φωτισμός Εξοπλισμός κωδικός προϊόντος Τιμή    
750 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.100 700,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.101 700,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.102 700,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 750 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.103 700,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 750 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.104 700,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.105 685,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.106 685,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.107 685,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.108 690,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.109 690,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.110 690,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.111 690,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.112 700,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.113 700,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.114 700,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.115 700,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.116 700,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.117 705,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.118 705,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.119 705,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.120 705,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.121 705,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.122 705,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.123 725,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.124 725,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.125 725,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.126 730,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.127 730,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.128 730,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.129 730,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.130 735,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.131 735,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.132 735,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.133 735,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.134 735,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.135 740,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.136 740,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.137 740,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.138 740,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.139 740,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
για σκυροδέτηση
15.0273.140 740,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.141 745,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.142 745,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.143 745,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.144 750,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.145 750,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.146 750,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.147 750,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.148 755,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.149 755,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.150 755,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.151 755,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.152 755,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.153 765,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.154 765,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.155 765,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.156 765,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.157 765,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 750 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.158 765,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.159 750,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.160 750,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.161 750,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.162 755,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.163 755,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.164 755,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.165 755,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.166 765,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.167 765,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.168 765,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.169 765,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.170 765,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.171 770,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.172 770,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.173 770,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.174 770,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.175 770,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.176 770,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.177 790,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.178 790,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.179 790,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.180 795,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.181 795,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.182 795,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.183 795,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.184 800,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.185 800,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.186 800,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.187 800,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.188 800,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.189 805,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.190 805,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.191 805,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.192 805,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.193 805,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων για σκυροδέτηση 1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
για σκυροδέτηση
15.0273.194 805,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.195 535,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.196 535,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.197 535,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.198 540,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.199 540,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.200 540,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.201 540,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.202 545,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.203 545,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.204 545,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.205 545,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.206 545,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.207 555,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.208 555,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.209 555,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.210 555,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.211 555,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 750 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.212 555,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.213 540,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.214 540,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.215 540,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.216 545,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.217 545,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.218 545,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.219 545,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.220 555,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.221 555,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.222 555,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.223 555,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.224 555,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.225 560,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.226 560,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.227 560,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.228 560,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.229 560,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.230 560,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.231 580,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.232 580,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.233 580,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.234 585,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.235 585,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.236 585,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.237 585,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.238 595,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.239 595,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.240 595,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.241 595,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.242 595,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.243 600,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.244 600,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.245 600,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.246 600,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.247 600,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. χωρίς με βάση 1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
χωρίς
με βάση
15.0273.248 600,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.249 780,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.250 780,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.251 780,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.252 780,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.253 780,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.254 780,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.255 780,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.256 790,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.257 790,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.258 790,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.259 790,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.260 790,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.261 795,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.262 795,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.263 795,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.264 795,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.265 795,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 750 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.266 795,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.267 780,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.268 780,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.269 780,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.270 790,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.271 790,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.272 790,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.273 790,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.274 795,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.275 795,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.276 795,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.277 795,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.278 795,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.279 800,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.280 800,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.281 800,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.282 800,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.283 800,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.284 800,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.285 820,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.286 820,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.287 820,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.288 830,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.289 830,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.290 830,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.291 830,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.292 835,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.293 835,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.294 835,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.295 835,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.296 835,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.297 840,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.298 840,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.299 840,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.300 840,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.301 840,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. μονής όψεως με βάση 1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
μονής όψεως
με βάση
15.0273.302 840,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.303 840,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.304 840,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.305 840,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.306 845,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.307 845,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.308 845,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.309 845,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.310 855,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.311 855,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.312 855,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.313 855,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.314 855,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.315 860,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.316 860,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.317 860,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.318 860,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.319 860,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 750 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.320 860,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.321 845,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.322 845,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.323 845,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.324 855,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.325 855,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.326 855,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.327 855,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.328 860,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.329 860,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς για σκυροδέτηση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
για σκυροδέτηση
15.0273.33 439,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.330 860,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.331 860,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.332 860,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.333 865,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.334 865,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.335 865,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.336 865,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.337 865,00 €* περισσότερα »
1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.338 865,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.339 885,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς για σκυροδέτηση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
για σκυροδέτηση
15.0273.34 439,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.340 885,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.341 885,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.342 895,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.343 895,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.344 895,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.250 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.250 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.345 895,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.346 900,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.347 900,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.348 900,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.349 900,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.000 χιλ. χωρίς για σκυροδέτηση 750 χιλ.
800 χιλ.
1.000 χιλ.
χωρίς
για σκυροδέτηση
15.0273.35 439,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.350 900,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.351 905,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 700 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
700 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.352 905,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 800 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
800 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.353 905,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.000 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
1.000 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.354 905,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
1.250 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.355 905,00 €* περισσότερα »
1.250 χιλ. 1.500 χιλ. 1.750 χιλ. 2 όψεων με βάση 1.250 χιλ.
1.500 χιλ.
1.750 χιλ.
2 όψεων
με βάση
15.0273.356 905,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 500 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς για σκυροδέτηση 750 χιλ.
500 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
για σκυροδέτηση
15.0273.36 444,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 700 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς για σκυροδέτηση 750 χιλ.
700 χιλ.
1.250 χιλ.
χωρίς
για σκυροδέτηση
15.0273.37 444,00 €* περισσότερα »
750 χιλ. 800 χιλ. 1.250 χιλ. χωρίς