Θέση Άγιος Αθανάσιος

Αγαπητοί Συνεργάτες,


με την επέκταση των ικανοτήτων αποθήκευσης μέσω του κέντρου διανομής μας και με την επένδυση σε μια αυτοματοποιημένη αποθήκη μικρών εξαρτημάτων βελτιώσαμε τις δυνατότητες παράδοσής μας. Έτσι, τα προϊόντα μας αποστέλλονται από τις αποθήκες εντός 24 ωρών. Πέραν αυτού, βελτιστοποιήσαμε τη διεθνή παραγωγική ικανότητά μας στον τομέα πλαστικών και μετάλλων, ενώ αυξήσαμε περαιτέρω την καθετοποίηση της παραγωγής και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε, όπως π.χ. στον τομέα της ψηφιακής εκτύπωσης.

Στόχος μας είναι η προώθηση των πωλήσεών σας. Σάς διαβεβαιώνουμε ότι ανταποκρινόμαστε σε αυτή την προσδοκία! Έτσι επωφελείστε από τις βασικές ικανότητές μας στην εφαρμογή των απαιτήσεών σας στο σημείο πωλήσεων. Χαιρόμαστε για τις καλές προοπτικές, τις οποίες πλαισιώνουμε με αισιόδοξους όρους όπως οικονομική ανάπτυξη, βιωσιμότητα, ανάπτυξη προσωπικού και αύξηση της αγοραστικής δύναμης.

Ευχόμαστε να έχουμε καλή συνεργασία! Η διεύθυνση της VKF Renzel Heinz Renzel, Joachim Ostendorf, Ansgar Hügging

35 Χρόνια

26 Χώρες

885 Συνεργάτες

> 19.000 Προϊόντα για την Προώθηση των Πωλήσεων

Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή