Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο μέτρο που δεν παρέχεται κάποια άλλη πληροφορία, η χορήγηση των προσωπικών δεδομένων σας δεν προβλέπεται ούτε βάσει νόμου ούτε βάσει συμβολαίου, ούτε απαιτείται για τη σύναψη συμφωνίας. Δεν υποχρεούστε να διαθέσετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η μη διάθεσή τους δεν επιφέρει συνέπειες. Αυτό ισχύει μόνο στο μέτρο που στις ακόλουθες διαδικασίες επεξεργασίας δε δίνεται κάποια διαφορετική πληροφορία. Ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” λογίζονται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Server-Logfiles

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να δώσετε πληροφορίες για το άτομό σας. Σε κάθε πρόσβαση στον ιστότοπό μας διαβιβάζονται μέσω του φυλλομετρητή (browser) σας δεδομένα χρήσης και αποθηκεύονται σε αρχεία πρωτοκόλλου (server-logfiles). Σε αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα ανήκουν, π.χ. το όνομα της αναζητηθείσας σελίδας, η ημερομηνία και η ώρα της αναζήτησης, η μεταβιβασθείσα ποσότητα δεδομένων, καθώς και ο αιτών πάροχος. Τα συγκεκριμένα δεδομένα εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπού μας και εξασφαλίζουν τη βέλτιστη παρουσίαση των προσφορών μας. Η αντιστοίχηση αυτών των δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο άτομο δεν είναι δυνατή.

Συγκέντρωση και Επεξεργασία Στοιχείων κατά τη Συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, κείμενο μηνύματος), μόνο στην έκταση στην οποία μας επιτρέπετε να τεθούν στη διάθεσή μας. Η επεξεργασία των δεδομένων αποσκοπεί στην επίτευξη επικοινωνίας. Με την αποστολή του μηνύματός σας συναινείτε στην επεξεργασία των διαβιβαζομένων δεδομένων. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας.

Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Εν συνεχεία, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, στο μέτρο που δεν έχετε συναινέσει στην περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους.

Λογαριασμός Πελάτη

Κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στην έκταση που ορίζεται στο σχετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία των δεδομένων αποσκοπεί στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας σας και στην απλοποίηση της εκτέλεσης των παραγγελιών. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε. Κατόπιν θα διαγραφεί ο λογαριασμός σας.

Συγκέντρωση δεδομένων κατά τη σύνταξη ενός σχολίου

Κατά τον σχολιασμό ενός κωδικού ή μίας ανάρτησης, συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, κείμενο σχολιασμού), μόνο στην έκταση στην οποία μας επιτρέπετε να τεθούν στη διάθεσή μας. Η επεξεργασία αποσκοπεί στο να καταστήσει το σχολιασμό δυνατό και να προβάλλει τα σχόλια. Με την αποστολή του σχολίου συναινείτε στην επεξεργασία των μεταβιβαζομένων στοιχείων. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε. Κατόπιν θα διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας.

Κατά τη δημοσιοποίηση του σχολίου σας, εμφανίζεται μόνο το ορισμένο από εσάς όνομα.

Συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις παραγγελίες

Κατά την παραγγελία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη συμπλήρωση και εκτέλεση της παραγγελίας σας, καθώς και για την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Η διάθεση των στοιχείων είναι αναγκαία για τη σύναψη συμφωνίας. Η μη χορήγηση στοιχείων έχει ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης συμφωνίας. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απαιτείται για την πραγματοποίηση συμφωνίας μαζί σας. Δε συνεπάγεται την προώθηση των δεδομένων σας σε τρίτους χωρίς τη ρητά εκφρασμένη συναίνεσή σας. Εξαιρούνται μόνο οι συνεργάτες παροχής υπηρεσιών που διαθέτουμε, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση της συμφωνίας ή οι συνεργάτες τους οποίους χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της επεξεργασίας των παραγγελιών. Εκτός από τους αποδέκτες που ορίζουν οι εκάστοτε ρήτρες των όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,αναφέρουμε παραδειγματικά αποδέκτες από τις ακόλουθες κατηγορίες: προσωπικό παροχής υπηρεσιών για αποστολές, πληρωμές, για τη διαχείριση των εμπορευμάτων, για την εκτέλεση της παραγγελίας, για τη φιλοξενία και συντήρηση διαδικτυακών τόπων, προσωπικό του τμήματος IT, καθώς και έμποροι dropshipping.
Σε όλες τις περιπτώσεις τηρούμε πολύ αυστηρά τις οριζόμενες από το νόμο οδηγίες. Η έκταση της διαβίβασης δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την αποστολή newsletters

Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας ανεξάρτητα από το πλαίσιο της εκτέλεσης της συμφωνίας και για ίδιους διαφημιστικούς σκοπούς, στο μέτρο που έχετε εκφράσει τη συμφωνία σας. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεση σας προτού την αποσύρετε. Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή το newsletter, είτε κάνοντας χρήση του αντίστοιχου συνδέσμου που παρέχεται στο newsletter, είτε μέσω γνωστοποίησης σε εμάς. Κατόπιν η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας θα απομακρυνθεί από τον διανομέα.

Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται συγχρόνως σε έναν πάροχο υπηρεσιών για E-Mail-Marketing, στο πλαίσιο της επεξεργασίας των παραγγελιών. Αυτό δε συνεπάγεται διαβίβασή τους σε λοιπούς τρίτους.

Χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την αποστολή άμεσης διαφήμισης

Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, την οποία έχουμε διατηρήσει στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή της παροχής κάποιας υπηρεσίας, για την ηλεκτρονική αποστολή διαφημίσεων δικών μας προϊόντων ή υπηρεσιών, ανάλογων με αυτά που έχετε αποκτήσει από εμάς, στο μέτρο που δεν έχετε εναντιωθεί σε μία τέτοια χρήση της διεύθυνσής σας. Η διάθεση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης απαιτείται για τη σύναψη συμφωνίας. Η μη χορήγησή της έχει ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης συμφωνίας. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απορρέει εκ του έννομου συμφέροντος για απευθείας διαφήμιση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε σε αυτήν τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας, μέσω γνωστοποίησης σε εμάς. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την πραγματοποίηση της εναντίωσής σας θα τα βρείτε στα στοιχεία της εταιρείας μας. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε και τον σχετικό σύνδεσμο στο διαφημιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Γι’ αυτό δεν προκύπτουν επιπρόσθετα κόστη, εκτός από τα κόστη μεταβίβασης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.

Προώθηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε μεταφορικές εταιρείες για την πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση αποστολής

Προωθούμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των παραγγελιών, σε μεταφορικές εταιρείες, μόνο στο μέτρο που έχετε εκφράσει ρητά τη συμφωνία σας κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Η προώθηση εξυπηρετεί τον σκοπό της ενημέρωσή σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την κατάσταση αποστολής. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας σε εμάς ή στη μεταφορική εταιρεία το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε.

Cookies

UΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον διαδικτυακό φυλλομετρητή (browser), ήτοι μέσω του browser, στο σύστημα του υπολογιστή ενός χρήστη. Όταν ένας χρήστης αναζητά μία ιστοσελίδα, τότε μπορεί ένα cookie να αποθηκευτεί στο λειτουργικό σύστημά του. Το συγκεκριμένο cookie περιέχει μία χαρακτηριστική ακολουθία σημείων, η οποία καθιστά δυνατή την σαφή ταυτοποίηση του browser με κάθε νέα αναζήτηση της ιστοσελίδας. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να καταστήσουμε τις προσφορές μας αποτελεσματικότερες, ασφαλέστερες και πιο φιλικές προς τον χρήστη. Επιπλέον, τα cookies επιτρέπουν στο σύστημά μας να αναγνωρίζει τον browser σας ακόμα και μετά από αλλαγή σελίδας και ως εκ τούτου να σας παρέχει υπηρεσίες. Κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να παρασχεθούν χωρίς τη χρήση των cookies. Γι’ αυτόν τον σκοπό, πρέπει να μπορεί να αναγνωριστεί ο browser ακόμα και μετά την αλλαγή της σελίδας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας cookies, με σκοπό την ανάλυση της διαδικτυακής συμπεριφοράς των επισκεπτών μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να κατευθύνουμε τους επισκέπτες μας σε άλλες ιστοσελίδες με στοχευμένο διαφημιστικό περιεχόμενο άμεσου ενδιαφέροντος.

επεξεργασία διενεργείται στη βάση της παραγράφου § 15 (3) του TMG (Threat Management Gateaway), καθώς και του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απορρέει εκ του έννομου συμφέροντος για τους άνωθι αναφερόμενους σκοπούς.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα μέσω αυτού του τρόπου, ψευδωνυμοποιούνται για τεχνικούς προληπτικούς λόγους. Ως εκ τούτου, η αντιστοίχηση των δεδομένων στο άτομό σας δεν καθίσταται πλέον δυνατή. Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται μαζί με τα λοιπά προσωπικά δεδομένα σας.

Διατηρείτε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία στην οποία βασίζεται το άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Έτσι, διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο για τη χρήση των cookies. Μέσω της επιλογής των αντίστοιχων τεχνικών ρυθμίσεων στον browser σας μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies και τη διαβίβαση των συμπεριλαμβανομένων στοιχείων. Επιπλέον, τα αποθηκευμένα cookies μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν. Σας εφιστούμε, ωστόσο, την προσοχή, ότι ενδέχεται σε αυτήν την περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Στους κάτωθι συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τους τρόπους ελέγχου (μεταξύ άλλων και απενεργοποίησης) των cookies στους σημαντικότερους browsers:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Διάρκεια της Αποθήκευσης

Σε περίπτωση πλήρους εκτέλεσης των όρων της συμφωνίας, τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ορίζεται το περιθώριο για έκφραση αντιρρήσεων, κατόπιν τίθενται υπόψη νομικών προθεσμιών διαφύλαξης, και ιδιαίτερα των έννομων διατάξεων του φορολογικού και εμπορικού δικαίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας σβήνονται, στο μέτρο όπου δεν έχετε συμφωνήσει για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους.

Δικαιώματα των άμεσα ενδιαφερόμενων ατόμων

Με την υποβολή των νομικών προϋποθέσεων, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 15 έως 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): το δικαίωμα στην πληροφόρηση, στη διόρθωση, στη διαγραφή, στον περιορισμό της επεξεργασίας, στη μεταφορά των δεδομένων. Εκτός αυτού, διατηρείτε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) του ΓΚΠΔ της εναντίωσης σε πράξεις επεξεργασίας, οι οποίες στηρίζονται στο άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης.


Επικοινωνήστε μαζί μας! Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στα στοιχεία της εταιρείας μας.

Δικαίωμα Προσφυγής στις Εποπτικές Αρχές

Διατηρείτε, στη βάση του άρθρου 77 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), το δικαίωμα της προσφυγής στις εποπτικές αρχές, στο μέτρο που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες έννομες διατάξεις.


Τελευταία ενημέρωση: 08.04.2024
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή