Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο μέτρο που δεν παρέχεται κάποια άλλη πληροφορία, η χορήγηση των προσωπικών δεδομένων σας δεν προβλέπεται ούτε βάσει νόμου ούτε βάσει συμβολαίου, ούτε απαιτείται για τη σύναψη συμφωνίας. Δεν υποχρεούστε να διαθέσετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η μη διάθεσή τους δεν επιφέρει συνέπειες. Αυτό ισχύει μόνο στο μέτρο που στις ακόλουθες διαδικασίες επεξεργασίας δε δίνεται κάποια διαφορετική πληροφορία. Ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” λογίζονται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

 

Server-Logfiles

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να δώσετε πληροφορίες για το άτομό σας. Σε κάθε πρόσβαση στον ιστότοπό μας διαβιβάζονται μέσω του φυλλομετρητή (browser) σας δεδομένα χρήσης και αποθηκεύονται σε αρχεία πρωτοκόλλου (server-logfiles). Σε αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα ανήκουν, π.χ. το όνομα της αναζητηθείσας σελίδας, η ημερομηνία και η ώρα της αναζήτησης, η μεταβιβασθείσα ποσότητα δεδομένων, καθώς και ο αιτών πάροχος. Τα συγκεκριμένα δεδομένα εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπού μας και εξασφαλίζουν τη βέλτιστη παρουσίαση των προσφορών μας. Η αντιστοίχηση αυτών των δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο άτομο δεν είναι δυνατή.

 

Συγκέντρωση και Επεξεργασία Στοιχείων κατά τη Συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, κείμενο μηνύματος), μόνο στην έκταση στην οποία μας επιτρέπετε να τεθούν στη διάθεσή μας. Η επεξεργασία των δεδομένων αποσκοπεί στην επίτευξη επικοινωνίας. Με την αποστολή του μηνύματός σας συναινείτε στην επεξεργασία των διαβιβαζομένων δεδομένων. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας.

Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Εν συνεχεία, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, στο μέτρο που δεν έχετε συναινέσει στην περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους.

 

Χρήση των reCAPTCHA της Google

Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας την υπηρεσία reCAPTCHA της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Η ζήτηση υποβολής δεδομένων αποσκοπεί στη δυνατότητα διαφοροποίησης του αν η εισαγωγή τους διενεργείται από έναν άνθρωπο ή γίνεται στη βάση αυτοματοποιημένης, μηχανικής επεξεργασίας. Η ζήτηση υποβολής δεδομένων συμπεριλαμβάνει την αποστολή στη Google της διεύθυνσης πρωτοκόλλου (IP) και στο μέτρο που χρειάζεται και άλλων αναγκαίων δεδομένων που ζητούνται από τη Google για την υπηρεσία reCAPTCHA. Γι’ αυτόν το σκοπό, η εισαγωγή των δεδομένων σας διαβιβάζεται στη Google και από εκεί χρησιμοποιείται περαιτέρω. Η διεύθυνση IP σας περικόπτεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβεβλημένων κρατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Κατ’ εντολήν του διαβιβαστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Η διαβιβαζόμενη -μέσω του browser σας- IP διεύθυνσή σας, δε συνδέεται με άλλα δεδομένα. Τα δεδομένα σας, εφόσον χρειαστεί, μεταβιβάζονται και στις Η.Π.Α. Για τη μεταβίβαση των δεδομένων στις Η.Π.Α. ισχύει η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, “Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής” (Privacy Shield). H Google συμμετέχει στην Privacy Shield και υπόκειται στις οδηγίες της. Με την ενεργοποίηση της ζήτησης των δεδομένων συναινείτε στην επεξεργασίας των στοιχείων σας. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε. Περισσότερες πληροφορίες για την Google reCAPTCHA, καθώς και τους σχετικούς όρους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα βρείτε στο: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el

 

Λογαριασμός Πελάτη

Κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στην έκταση που ορίζεται στο σχετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία των δεδομένων αποσκοπεί στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας σας και στην απλοποίηση της εκτέλεσης των παραγγελιών. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε. Κατόπιν θα διαγραφεί ο λογαριασμός σας.

 

Συγκέντρωση δεδομένων κατά τη σύνταξη ενός σχολίου

Κατά τον σχολιασμό ενός κωδικού ή μίας ανάρτησης, συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, κείμενο σχολιασμού), μόνο στην έκταση στην οποία μας επιτρέπετε να τεθούν στη διάθεσή μας. Η επεξεργασία αποσκοπεί στο να καταστήσει το σχολιασμό δυνατό και να προβάλλει τα σχόλια. Με την αποστολή του σχολίου συναινείτε στην επεξεργασία των μεταβιβαζομένων στοιχείων. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε. Κατόπιν θα διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας.

Κατά τη δημοσιοποίηση του σχολίου σας, εμφανίζεται μόνο το ορισμένο από εσάς όνομα.

 

Συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις παραγγελίες

Κατά την παραγγελία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη συμπλήρωση και εκτέλεση της παραγγελίας σας, καθώς και για την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Η διάθεση των στοιχείων είναι αναγκαία για τη σύναψη συμφωνίας. Η μη χορήγηση στοιχείων έχει ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης συμφωνίας. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απαιτείται για την πραγματοποίηση συμφωνίας μαζί σας. Δε συνεπάγεται την προώθηση των δεδομένων σας σε τρίτους χωρίς τη ρητά εκφρασμένη συναίνεσή σας. Εξαιρούνται μόνο οι συνεργάτες παροχής υπηρεσιών που διαθέτουμε, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση της συμφωνίας ή οι συνεργάτες τους οποίους χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της επεξεργασίας των παραγγελιών. Εκτός από τους αποδέκτες που ορίζουν οι εκάστοτε ρήτρες των όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,αναφέρουμε παραδειγματικά αποδέκτες από τις ακόλουθες κατηγορίες: προσωπικό παροχής υπηρεσιών για αποστολές, πληρωμές, για τη διαχείριση των εμπορευμάτων, για την εκτέλεση της παραγγελίας, για τη φιλοξενία και συντήρηση διαδικτυακών τόπων, προσωπικό του τμήματος IT, καθώς και έμποροι dropshipping.
Σε όλες τις περιπτώσεις τηρούμε πολύ αυστηρά τις οριζόμενες από το νόμο οδηγίες. Η έκταση της διαβίβασης δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

 

Χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την αποστολή newsletters

Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας ανεξάρτητα από το πλαίσιο της εκτέλεσης της συμφωνίας και για ίδιους διαφημιστικούς σκοπούς, στο μέτρο που έχετε εκφράσει τη συμφωνία σας. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεση σας προτού την αποσύρετε. Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή το newsletter, είτε κάνοντας χρήση του αντίστοιχου συνδέσμου που παρέχεται στο newsletter, είτε μέσω γνωστοποίησης σε εμάς. Κατόπιν η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας θα απομακρυνθεί από τον διανομέα.

Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται συγχρόνως σε έναν πάροχο υπηρεσιών για E-Mail-Marketing, στο πλαίσιο της επεξεργασίας των παραγγελιών. Αυτό δε συνεπάγεται διαβίβασή τους σε λοιπούς τρίτους.

 

Χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την αποστολή άμεσης διαφήμισης

Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, την οποία έχουμε διατηρήσει στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή της παροχής κάποιας υπηρεσίας, για την ηλεκτρονική αποστολή διαφημίσεων δικών μας προϊόντων ή υπηρεσιών, ανάλογων με αυτά που έχετε αποκτήσει από εμάς, στο μέτρο που δεν έχετε εναντιωθεί σε μία τέτοια χρήση της διεύθυνσής σας. Η διάθεση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης απαιτείται για τη σύναψη συμφωνίας. Η μη χορήγησή της έχει ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης συμφωνίας. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απορρέει εκ του έννομου συμφέροντος για απευθείας διαφήμιση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε σε αυτήν τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας, μέσω γνωστοποίησης σε εμάς. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την πραγματοποίηση της εναντίωσής σας θα τα βρείτε στα στοιχεία της εταιρείας μας. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε και τον σχετικό σύνδεσμο στο διαφημιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Γι’ αυτό δεν προκύπτουν επιπρόσθετα κόστη, εκτός από τα κόστη μεταβίβασης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.

 

Χρήση της Userlike

Παρέχουμε μια υπηρεσία Live-Chat της εταιρείας Userlike UG, Aachener Strasse 55, 50674 Köln. Η συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν τη διενέργεια διαπροσωπικής συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία διάρκειας χρήσης του chat όπως και της σελίδας, συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται από την Userlike και εν τέλει αποθηκεύονται στη βάση των προδιαγραφών του Γερμανικού δικαίου για την Προστασία των Δεδομένων, ειδικότερα του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Νόμου για τις Τηλεπικοινωνίες. Μέσω της IP διεύθυνσης σας, καταχωρούνται πληροφορίες σχετικές με τις τοπικές συντεταγμένες σας, οι οποίες συγκεντρώνονται για βραχύβιο διάστημα στην αρχή της συνομιλίας σας και δεν αποθηκεύονται μόνιμα. Η σύνδεση με τα συλλεχθέντα στοιχεία - στοιχεία εγγραφής και με λοιπά προσωπικά δεδομένα μπορεί να διενεργηθεί μόνο στο βαθμό που τα διαβιβάζετε σε εμάς οικειοθελώς, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια ενός live-chat. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα δικαιώματά σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και για την αποθήκευση και χρήση των στοιχείων σας από την Userlike, στους Όρους Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Userlike στο: https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy

 

Προώθηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε μεταφορικές εταιρείες για την πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση αποστολής

Προωθούμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των παραγγελιών, σε μεταφορικές εταιρείες, μόνο στο μέτρο που έχετε εκφράσει ρητά τη συμφωνία σας κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Η προώθηση εξυπηρετεί τον σκοπό της ενημέρωσή σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την κατάσταση αποστολής. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας σε εμάς ή στη μεταφορική εταιρεία το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε.

 

Cookies

UΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον διαδικτυακό φυλλομετρητή (browser), ήτοι μέσω του browser, στο σύστημα του υπολογιστή ενός χρήστη. Όταν ένας χρήστης αναζητά μία ιστοσελίδα, τότε μπορεί ένα cookie να αποθηκευτεί στο λειτουργικό σύστημά του. Το συγκεκριμένο cookie περιέχει μία χαρακτηριστική ακολουθία σημείων, η οποία καθιστά δυνατή την σαφή ταυτοποίηση του browser με κάθε νέα αναζήτηση της ιστοσελίδας. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να καταστήσουμε τις προσφορές μας αποτελεσματικότερες, ασφαλέστερες και πιο φιλικές προς τον χρήστη. Επιπλέον, τα cookies επιτρέπουν στο σύστημά μας να αναγνωρίζει τον browser σας ακόμα και μετά από αλλαγή σελίδας και ως εκ τούτου να σας παρέχει υπηρεσίες. Κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να παρασχεθούν χωρίς τη χρήση των cookies. Γι’ αυτόν τον σκοπό, πρέπει να μπορεί να αναγνωριστεί ο browser ακόμα και μετά την αλλαγή της σελίδας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας cookies, με σκοπό την ανάλυση της διαδικτυακής συμπεριφοράς των επισκεπτών μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να κατευθύνουμε τους επισκέπτες μας σε άλλες ιστοσελίδες με στοχευμένο διαφημιστικό περιεχόμενο άμεσου ενδιαφέροντος.

επεξεργασία διενεργείται στη βάση της παραγράφου § 15 (3) του TMG (Threat Management Gateaway), καθώς και του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απορρέει εκ του έννομου συμφέροντος για τους άνωθι αναφερόμενους σκοπούς.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα μέσω αυτού του τρόπου, ψευδωνυμοποιούνται για τεχνικούς προληπτικούς λόγους. Ως εκ τούτου, η αντιστοίχηση των δεδομένων στο άτομό σας δεν καθίσταται πλέον δυνατή. Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται μαζί με τα λοιπά προσωπικά δεδομένα σας.

Διατηρείτε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία στην οποία βασίζεται το άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Έτσι, διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο για τη χρήση των cookies. Μέσω της επιλογής των αντίστοιχων τεχνικών ρυθμίσεων στον browser σας μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies και τη διαβίβαση των συμπεριλαμβανομένων στοιχείων. Επιπλέον, τα αποθηκευμένα cookies μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν. Σας εφιστούμε, ωστόσο, την προσοχή, ότι ενδέχεται σε αυτήν την περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Στους κάτωθι συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τους τρόπους ελέγχου (μεταξύ άλλων και απενεργοποίησης) των cookies στους σημαντικότερους browsers:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Χρήση της Google Analytics

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης Google Analytics της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Η επεξεργασία των δεδομένων αποσκοπεί στην ανάλυση της ιστοσελίδας και των επισκεπτών της. Γι’ αυτόν το σκοπό, κατ’ εντολήν του παρόχου αυτής της ιστοσελίδας, η Google χρησιμοποιεί τις προσκτηθείσες πληροφορίες, προκειμένου να αναβαθμίσει τη χρήση της ιστοσελίδας, να συγκεντρώσει αναφορές σχετικές με τις δραστηριότητές της και να επιτύχει την παροχή σχετικών υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της σελίδας και του διαδικτύου στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας. Η διαβιβαζόμενη διεύθυνση IP δε συνδέεται με άλλα στοιχεία από την Google.
Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μέσω των cookies, διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν server της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Κατά αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιείται η ανωνυμοποίηση της IP διεύθυνσης. Η διεύθυνση IP σας περικόπτεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβεβλημένων κρατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Μόνο κατ’ εξαίρεση, μεταβιβάζεται η πλήρης IP διεύθυνσή σας σε έναν server της Google στις Η.Π.Α. και συντομεύεται εκεί. Τα στοιχεία σας διαβιβάζονται εάν χρειαστεί στις Η.Π.Α. Για τη μεταβίβαση των δεδομένων στις Η.Π.Α. ισχύει η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απορρέει εκ του έννομου συμφέροντος για στοχευμένη διαμόρφωση της ιστοσελίδας.
Διατηρείτε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία στην οποία βασίζεται το άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε ό,τι αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.
Μέσω της επιλογής των αντίστοιχων τεχνικών ρυθμίσεων στο λογισμικό του browser σας μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies. Σας εφιστούμε, ωστόσο, την προσοχή, ότι ενδέχεται σε αυτήν την περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την καταχώρηση των δεδομένων, τα οποία προσκτώνται μέσω των cookies, και των δεδομένων που προκύπτουν από τη δικής σας χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) στην Google, καθώς και την επεξεργασία τους μέσω της Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τα διαθέσιμα browser-plug-ins από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Για τη διευρυμένη παρεμπόδιση της καταγραφής των στοιχείων σας μέσω της Google Analytics, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ένα Opt-Out-Cookie. Τα Opt-Out-Cookies εμποδίζουν τη μελλοντική καταχώρηση των στοιχείων σας κατά την επίσκεψη αυτής της ιστοσελίδας. Πρέπει να εγκαταστήσετε το Opt-Out-Cookie σε όλα τα χρησιμοποιηθέντα συστήματα και μηχανήματα, προκειμένου να επενεργήσει εκτεταμένα.
Εάν πατήσετε εδώ, θα εγκατασταθεί το Opt-Out-Cookie: απενεργοποίηση της Google Analytics.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Προϋποθέσεις Χρήσης και τους Όρους Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα βρείτε στο https://www.google.com/analytics/terms/gr.html και στο https://policies.google.com/?hl=el.

 

Χρήση των econda

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης της econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). Οι τεχνολογίες της econda GmbH επιτρέπουν τη διαμόρφωση και βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μέσω της καταχώρησης και της αποθήκευσης ανώνυμων δεδομένων, καθώς και μέσω της δημιουργίας ψευδωνυμοποιημένων προφίλ χρηστών. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies, τα οποία καθιστούν δυνατή την αναγνώριση ενός διαδικτυακού browser. Ωστόσο, χωρίς τη ρητά εκφρασμένη συμφωνία του επισκέπτη, τα προφίλ χρηστών δε συνδέονται με τα στοιχεία του φορέα του ψευδωνύμου. Ειδικότερα, οι διευθύνσεις IP μετατρέπονται μετά την είσοδο σε μη αναγνωρίσιμες, έτσι ώστε η αντιστοίχιση των προφίλ χρηστών με τις διευθύνσεις IP να καθίσταται αδύνατη. Η χρήση των ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων διενεργείται στη βάση της παραγράφου §15 (3) του TMG (Threat Management Gateaway). Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτήν την καταχώρηση και αποθήκευση στοιχείων ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, μέσω της απενεργοποίησης της Econda. Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτήν την καταχώρηση και αποθήκευση στοιχείων ανά πάσα στιγμή στο μέλλον εδώ: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/ Η εναντίωση ισχύει μόνο για τη συσκευή και τον διαδικτυακό browser, στον οποίον έχει εγκατασταθεί. Παρακαλούμε να επαναλάβετε τη διαδικασία εφόσον χρειάζεται σε όλες τις συσκευές. Εάν διαγράψετε το Opt-out-Cookie, θα διαβιβαστούν και πάλι αιτήματα στην econda.

 

Χρήση της λειτουργίας remarketing ή άλλων παρόμοιων λειτουργιών “Target Groups„ της Google Inc.

Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας το Remarketing ή άλλες παρόμοιες λειτουργίες “Target Groups„ της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Η συγκεκριμένη λειτουργία αποσκοπεί στην ανάλυση της συμπεριφοράς και των ενδιαφερόντων των επισκεπτών. Η Google χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση της χρήσης των ιστοσελίδων, η οποία αποτελεί και τη βάση για τη δημιουργία στοχοθετημένων διαφημιστικών δεικτών. Μέσω των cookies καταχωρούνται οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα, όπως και ανώνυμα στοιχεία για τη χρήση της σελίδας. Αυτό δε συνεπάγεται την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας. Εάν επισκεφθείτε μια άλλη ιστοσελίδα εντός του δικτύου προβολής της Google, θα προβληθούν διαφημιστικές συνδέσεις, οι οποίες συνυπολογίζουν με μεγάλη πιστότητα τους προγενέστερα αναζητηθέντες τομείς προϊόντων και πληροφοριών.

Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στις Η.Π.Α. εφόσον χρειαστεί. Για τη μεταβίβαση των δεδομένων στις Η.Π.Α. ισχύει η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απορρέει εκ του έννομου συμφέροντος για παρουσίαση στοχευμένης διαφήμιση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας, μέσω της προβολής σε αυτούς προσωποποιημένων διαφημιστικών ενδείξεων άμεσου ενδιαφέροντος, κάθε φορά που επισκέπτονται άλλες ιστοσελίδες εντός του δικτύου προβολής της Google.

Διατηρείτε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία στην οποία βασίζεται το άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies μέσω της Google σε μόνιμη βάση, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, από τον οποίον μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το διαθέσιμο Plug-In: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=el

Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies μέσω τρίτων παρόχων, αναζητώντας τη σελίδα απενεργοποίησης της Network Advertising Initiative στο https://www.networkadvertising.org/choices/ και τροποποιώντας τις ορισμένες πληροφορίες για το Opt-Out.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Google Remarketing καθώς και τους σχετικούς Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων θα βρείτε στο: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el

 

Χρήση του Google Adwords Conversion Tracking

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα της “Google Adwords” και σε αυτό το πλαίσιο το Conversion Tracking (αξιολόγηση επισκεψιμότητας). Η Google Conversion Tracking αποτελεί μια υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Εάν πατήσετε σε κάποιον συνδεδεμένο -από την Google- δείκτη, θα αποθηκευτεί ένα cookie για το Conversion-Tracking στον υπολογιστή σας. Τα συγκεκριμένα cookies έχουν περιορισμένη ισχύ, δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου δεν συνεπιφέρουν την προσωπική ταυτοποίηση. Στο μέτρο που επισκέπτεσθε συγκεκριμένες σελίδες, των οποίων το cookie δεν έχει λήξει, μπορούμε εμείς και η Google να αναγνωρίσουμε ότι πατήσατε στον δείκτη και παραπεμφθήκατε στη συγκεκριμένη σελίδα. Κάθε πελάτης της Google Adwords διαθέτει διαφορετικό cookie. Με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει η δυνατότητα της παρακολούθησης των cookies των AdWords πελατών εν μέσω της πλοήγησής τους σε διαφορετικές ιστοσελίδες.

Οι πληροφορίες, οι οποίες προσκτώνται μέσω του Conversion-Cookie αποσκοπούν στη δημιουργία στατιστικών Conversion. Μέσω αυτών μπορούμε να μάθουμε το συνολικό αριθμό των χρηστών, οι οποίοι πάτησαν στους δείκτες μας και παραπέμφθηκαν μέσω ενός Conversion-Tracking-Tag στην προβλεπόμενη ιστοσελίδα. Δε διατηρούμε ωστόσο καμία πληροφορία, που να ταυτοποιεί τους χρήστες προσωπικά. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απορρέει εκ του έννομου συμφέροντος για στοχευμένη διαφήμιση και για ανάλυση της επίδρασης και της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης.

Διατηρείτε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία στην οποία βασίζεται το άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε ό,τι αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μέσω της επιλογής των αντίστοιχων τεχνικών ρυθμίσεων στο λογισμικό του browser σας μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies. Σας εφιστούμε, ωστόσο, την προσοχή, ότι ενδέχεται σε αυτήν την περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Έκτοτε δε θα καταχωρείστε στις στατιστικές της Conversion-Tracking.

ιπλέον, μπορείτε στις ρυθμίσεις για διαφημίσεις από την Google να απενεργοποιήσετε την προσωποποιημένη διαφήμιση. Οδηγίες θα βρείτε στο https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=el Σ’ αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies μέσω τρίτων παρόχων, αναζητώντας τη σελίδα απενεργοποίησης της Network Advertising Initiative στο https://www.networkadvertising.org/choices/ και τροποποιώντας τις ορισμένες πληροφορίες για το Opt-Out.

περισσότερες πληροφορίες καθώς και τους Όρους Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Google θα βρείτε στο: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el

 

 

Χρήση Παραμέτρων της Vimeo

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε παραμέτρους της Vimeo. H Vimeo αποτελεί μια υπηρεσία της Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Σε κάθε αναζήτηση στην ιστοσελίδα μας, η οποία περιέχει μία τέτοια σχετική παράμετρο, υπάρχει μέριμνα, ώστε να ληφθεί από τον χρησιμοποιηθέντα browser η αντίστοιχη απεικόνιση των παραμέτρων της vimeo. Αν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της ιστοσελίδας μας είστε συνδεδεμένοι με τη Vimeo, η Vimeo αναγνωρίζει μέσω των συλλεχθεισών πληροφοριών περί των παραμέτρων ποια σελίδα έχετε επισκεφθεί συγκεκριμένα και αρχειοθετεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό της Vimeo. Αν π.χ. πατήσετε στο κουμπί play ή υποβάλλετε σχόλια, οι συγκεκριμένες πληροφορίες διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρείτε στη Vimeo. Με αυτόν τον τρόπο, μεταβιβάζεται στη Vimeo η πληροφορία ότι έχετε επισκεφτεί το site μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα με το αν κλικάρετε πάνω στις παραμέτρους ή υποβάλλετε σχόλια.

Εάν θέλετε να αποδεσμευτείτε από τη μεταβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων σας και της διαδικτυακής συμπεριφοράς σας στην ιστοσελίδα μας στη Vimeo, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τη Vimeo και μάλιστα πριν επισκεφθείτε τη σελίδα μας. Οι Οδηγίες για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τη Vimeo σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, κυρίως για τη συγκέντρωση και τη χρήση των δεδομένων από τη Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

Χρήση των GoogleMaps

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τη λειτουργία για την ενσωμάτωση της χρήσης των χαρτών της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Η λειτουργία καθιστά δυνατή την οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών και διαδραστικών χαρτών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, κατά την αναζήτηση σελίδων, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με χάρτες της GoogleMaps, συγκεντρώνονται, τίθενται υπό επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από τη Google τα στοιχεία των επισκεπτών. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκέντρωση και τη χρήση των δεδομένων από τη Google θα βρείτε στις Οδηγίες για τη Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Google στο: https://policies.google.com/privacy?hl=el. Στον συγκεκριμένο σύνδεσμο, έχετε την επιπρόσθετη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σας στο Κέντρο Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να μπορείτε να ελέγχετε και να προστατεύετε τα επεξεργασμένα δεδομένα σας από την Google.

Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται, εφόσον χρειαστεί, ακόμα και στις Η.Π.Α. Για τη μεταβίβαση των δεδομένων στις Η.Π.Α. ισχύει η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διατηρείτε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία στην οποία βασίζεται το άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας. Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να κλείσετε την εφαρμογή JavaScript στον browser σας. Σας εφιστούμε, ωστόσο, την προσοχή, ότι ενδέχεται σε αυτήν την περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, όπως π.χ. τη διαδραστική προβολή χαρτών.

 

Διάρκεια της Αποθήκευσης

Σε περίπτωση πλήρους εκτέλεσης των όρων της συμφωνίας, τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ορίζεται το περιθώριο για έκφραση αντιρρήσεων, κατόπιν τίθενται υπόψη νομικών προθεσμιών διαφύλαξης, και ιδιαίτερα των έννομων διατάξεων του φορολογικού και εμπορικού δικαίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας σβήνονται, στο μέτρο όπου δεν έχετε συμφωνήσει για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους.

 

Δικαιώματα των άμεσα ενδιαφερόμενων ατόμων

Με την υποβολή των νομικών προϋποθέσεων, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 15 έως 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): το δικαίωμα στην πληροφόρηση, στη διόρθωση, στη διαγραφή, στον περιορισμό της επεξεργασίας, στη μεταφορά των δεδομένων. Εκτός αυτού, διατηρείτε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) του ΓΚΠΔ της εναντίωσης σε πράξεις επεξεργασίας, οι οποίες στηρίζονται στο άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας! Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στα στοιχεία της εταιρείας μας.

 

Δικαίωμα Προσφυγής στις Εποπτικές Αρχές

Διατηρείτε, στη βάση του άρθρου 77 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), το δικαίωμα της προσφυγής στις εποπτικές αρχές, στο μέτρο που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες έννομες διατάξεις.

 

Τελευταία ενημέρωση: 25.04.2018

Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή