Διαστάσεις


DIN A00
1189 mm x 1682 mm
0,5 x περιέχεται σε A0
DIN A0
841 mm x 1189 mm
1 x περιέχεται σε A0
DIN A1
594 mm x 841 mm
2 x περιέχεται σε A0
DIN A2
420 mm x 594 mm
4 x περιέχεται σε A0
DIN A3
297 mm x 420 mm
8 x περιέχεται σε A0
DIN A4
210 mm x 297 mm
16 x περιέχεται σε A0 
DIN A5
148 mm x 210 mm
32 x περιέχεται σε A0
DIN A6
105 mm x 148 mm
64 x περιέχεται σε A0 
DIN A7
74 mm x 105 mm 
128 x περιέχεται σε A0
DIN A8
52 mm x 74 mm
256 x περιέχεται σε A0 
DIN A9
37 mm x 52 mm
512 x περιέχεται σε A0
DIN A10
26 mm x 37 mm
1024 x περιέχεται σε A0
⅓ A4
105 mm x 210 mm
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή