Κλείσιμο
Φίλτρα & Ταξινόμηση
Οι θήκες εντύπων βρίσκονται ανάμεσα στα βασικά συστήματα παρουσίασης. Έτσι οι πελάτες μπορούν να λάβουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα. Οι θήκες εντύπων μας, προσφέρονται για την τοποθέτηση πάνω σε ράφια. Διατίθενται για όλα τα βασικά ράφια και παρέχουν μια ειδικά σχεδιασμένη υποδοχή.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή