Φίλτρα & Ταξινόμηση
Τα διάτρητα πάνελ και τα διάτρητα συστήματα πάνελ έχουν πλεόν εδραιωθεί μέσα στα καταστήματα. Έχουν το πλεονέκτημα ότι άμορφες, ασταθής συσκευασίες, όπως τσάντες, ταινίες ή ειδικά προϊόντα μπορούν πλεόν να προβληθούν αποτελεσματικά με τη βοήθεια των Euro οπών. Τα διάτρητα πάνελ μας ξεχωρίζουν λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής τους.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή