Κλείσιμο
Εφαρμογή φίλτρου
Τα διάτρητα πάνελ και τα διάτρητα συστήματα πάνελ έχουν πλεόν εδραιωθεί μέσα στα καταστήματα. Έχουν το πλεονέκτημα ότι άμορφες, ασταθής συσκευασίες, όπως τσάντες, ταινίες ή ειδικά προϊόντα μπορούν πλεόν να προβληθούν αποτελεσματικά με τη βοήθεια των Euro οπών. Τα διάτρητα πάνελ μας ξεχωρίζουν λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής τους.
Κλείστε το μενού

Προβολή προϊόντων
Επιστροφή στην αρχή