Κλείσιμο
Φίλτρα & Ταξινόμηση
Στις επόμενες σελίδες σας παρουσιάζουμε μια συλλογή από ταμπελάκια τιμών. Εκτός από την απλή λειτουργία που διαθέτουν, θα σας πείσουν με τη σταθερότητα και τη μακροβιότητά τους. Εκτυπώσεις τιμών ή άλλων πληροφοριών, όπως "ημερομηνία λήξης" ή κωδικός προϊόντος, μπορούν να διαβαστούν εύκολα και ανέξοδα με αυτόν τον τρόπο. Θα βρείτε επίσης στη γκάμα μας για κάθε ένα από αυτά τα ταμπελάκια τιμών, τις αντίστοιχες ετικέτες σε διάφορες παραλλαγές.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή