Κλείσιμο
Φίλτρα & Ταξινόμηση
Ηλεκτρονικά βοηθήματα κρίνονται απαραίτητα όταν πρόκειται για την προώθηση των πωλήσεων. Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε, ανάμεσα σε άλλα, περιστρεφόμενες βάσεις, μηχανήματα πλαστικοποίησης και φωτισμό. Τα φώτα LED μπορείτε να τα δείτε σε κάθε κατάστημα, δύσκολα φαντάζεται κανείς το λιανεμπόρια χωρίς αυτά. Προσφέρουν ίση κατανομή του φωτός χωρίς θέρμανση, ιδανικά για ευαίσθητα προϊόντα και εξοικονόμηση ενέργειας.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή