Ακρυλικό (Πολυμεθακρυλικό Μεθύλιο (PMMA)

Το ακρυλικό ονομάζεται συχνά και Plexiglas® ή Perspex®. Αποτελεί ένα σταθερό, σκληρό, UV ανθεκτικό και διαπερατό από το φως είδος πλαστικού. Επιπλέον, το ακρυλικό ξεχωρίζει λόγω του περιορισμένου βάρους του και χρησιμοποιείται συχνά για την κατασκευή π.χ. σταντ εντύπων. Διατίθεται σε μία ποικιλία διαφανών και φθοριζόντων χρωμάτων, καθώς και χρωμάτων επικάλυψης.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή