Αναγραφή με Λέιζερ

Η αναγραφή με λέιζερ αποτελεί μια διαδικασία σήμανσης των αντικειμένων με μία έντονη ακτίνα λέιζερ. Η λογική της αναγραφής με λέιζερ προσομοιάζει σε αυτήν του μαρκαρίσματος μέσω εμπορικού σήματος. Η επιφάνεια του προς σήμανση υλικού τροποποιείται. Οι αναγραφές με λέιζερ μπορούν να μεταφερθούν πάνω σε οργανικά υλικά, πλαστικά και μέταλλα. Για διαφορετικά υλικά χρησιμοποιούνται ακτίνες λέιζερ διαφορετικής ισχύος. Οι αναγραφές με λέιζερ είναι μεγάλης διάρκειας, αδιάβροχες και ιδιαίτερα ανθεκτικές. Η υποβοηθούμενη τεχνική με υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξατομικευμένη βάση και αποφέρει γρήγορα αποτελέσματα.

 
Κατά τη διαδικασία της βιομηχανικής παραγωγής, αριθμοποιούνται τμήματα των προϊόντων μέσω αναγραφής με λέιζερ. Η διαδικασία εξυπηρετεί τη σήμανση των προϊόντων με ραβδοκώδικες (barcodes) ή με άλλα -αναγνώσιμα μέσω μηχανών- αναγνωριστικά σημεία. Πάνω στις συσκευασίες, η ημερομηνία λήξης των εμπορευμάτων αναγράφεται με ακτίνες λέιζερ. Η απομάκρυνση χρωμάτων συνιστά μία ιδιαίτερη παραλλαγή της αναγραφικής μεθόδου με λέιζερ. Σε επιστρωμένα αντικείμενα αναδύεται μέσω της επίδρασης του λέιζερ η κατώτερη στρώση χρωμάτων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται επί παραδείγματι για το μαρκάρισμα των φορτιζόμενων αριθμών πάνω στις χάρτινες ετικέτες με μεταλλική επίστρωση. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, μέσω αυτής της μεθόδου οι ακτίνες λέιζερ καθαρίζουν τις διαπερατές από το φως ενδείξεις στο ταμπλό των αυτοκινήτων.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή