Διεργασία Εξώθησης Άκρων

Κατά τη διεργασία εξώθησης των άκρων, τα κατεργασμένα φύλλα θερμαίνονται σε μια συγκεκριμένη θέση με ένα σύρμα το οποίο ζεσταίνεται μέσω εξώθησης (με πεντάλι). Το θερμασμένο τμήμα μπορεί πλέον να λυγίσει και λυγίζεται μέσω ποικίλων βοηθητικών μέσων. Η θερμοκρασία, η διάρκεια της θέρμανσης καθώς και το στάδιο της ψύξης εξαρτώνται από το προς επεξεργασία πάχος του υλικού.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή