Εκτύπωση Μεταφοράς

Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, στην εκτύπωση μεταφοράς κάθε μοτίβο εκτυπώνεται στο ενδιάμεσο μέσο και στη συνέχεια μεταφέρεται στο επιθυμητό υλικό εκτύπωσης. Γι’ αυτόν τον σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές εκτύπωσης. Η εκτύπωση μεταφοράς δεν αποτελεί μεμονωμένη τεχνική εκτύπωσης αλλά υποδηλώνει μία ομάδα μεθόδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά έναν συγκεκριμένο τρόπο. Η δημιουργία εκτυπώσεων μεταφοράς προσομοιάζει τη δημιουργία αυτοκόλλητων. Ωστόσο, κατά τη μεταφορά σε ένα αντικείμενο το χρώμα διαλύεται από τον ενδιάμεσο φορέα.

 
Ένα παράδειγμα για την εκτύπωση μεταφοράς αποτελούν οι συρόμενες εικόνες ή τα decals, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μοτίβων για τη φυσική διακόσμηση πλαστικών μοντέλων. Σ’ αυτήν τη διαδικασία, τα εκτυπωμένα μοτίβα μετά την καταβύθισή τους στο νερό σύρονται από τον φορέα στο στοχευμένο αντικείμενο. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μόνο μία δυνατότητα και έναν εξειδικευμένο τύπο της εκτύπωσης μεταφοράς. Αυτό που έχει ως κοινό με τους άλλους τύπους, είναι ότι η εκτύπωση ακολουθεί αδιαμεσολάβητα πάνω στην αυτοκόλλητη στρώση, έτσι ώστε να μεταφέρεται μόνο αυτή με το χρώμα. Σε αντίθεση με τα αυτοκόλλητα, οι εκτυπώσεις μεταφοράς είναι πολύ λεπτές, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν να διακριθούν από μία άμεση εκτύπωση πάνω σε ένα αντικείμενο και μπορούν να μεταφερθούν ακόμη και πάνω σε τρισδιάστατες επιφάνειες.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή