Γαλβάνισμα

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται προκειμένου να εκλεπτύνει τις μεταλλικές επιφάνειες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να γίνουν ανθεκτικότερες ενάντια στις περιβαλλοντικές επιρροές. Στα πλαίσια αυτής της τεχνικής, το μέταλλο διαλύεται μέσω χημικού διαλύματος με τη βοήθεια ηλεκτρικών ρευμάτων και μεταφέρεται ως μία λεπτή στρώση πάνω στο προς εκλέπτυνση μέταλλο. Μέσω του γαλβανίσματος μπορεί ένα μεταλλικό αντικείμενο να αποκτήσει μια πιο ωραία εξωτερική όψη, π.χ. μια ιδιαίτερη λάμψη.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή