Ηλεκτροστατική Βαφή

Η ηλεκτροστατική βαφή αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία ένα υλικό επιστρώνεται με βερνίκι ηλεκτροστατικής βαφής. Μέσω αυτής της τεχνικής το υλικό αποκτά ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, καθώς και υψηλό δείκτη προστασίας από τη διάβρωση.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή