Κατασκευή Εργαλείων

Στην κατασκευή εργαλείων παρασκευάζονται εξαρτήματα και εξειδικευμένα εργαλεία για τον εξοπλισμό βιομηχανικών παραγωγικών εγκαταστάσεων. Με αυτά τα εργαλεία εγχύονται, κόβονται ή λυγίζονται για παράδειγμα πλαστικά ή μέταλλα. Στον τομέα της παραγωγής προϊόντων, κατασκευάζονται με αυτά εξαρτήματα για αυτοκίνητα, οικιακά σκεύη ή για συσκευασίες. Εξίσου διαφορετικά με τα εξαρτήματα που παρασκευάζονται μηχανικά είναι και τα εργαλεία για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις κάθε εργαλείο αποτελεί μία μεμονωμένη κατασκευή.

 
Τα εργαλεία για τη βιομηχανική κατασκευή προϊόντων κατέχουν έναν υψηλό βαθμό ακρίβειας στον τομέα της κοπής σε χιλιοστά. Βάση για την παρασκευή τους αποτελούν αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια. Συχνά χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό τρισδιάστατα CAD σχέδια. Στο πρώτο βήμα δημιουργούν οι μηχανικοί στη βάση των σχεδίων ένα πρωτότυπο του εργαλείου που πρόκειται να κατασκευαστεί. Αυτό το δείγμα ελέγχεται για το αν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ανάλογα με τις ανάγκες τα κατασκευαστικά δεδομένα προσαρμόζονται. Στη συνέχεια με τη βοήθεια μιας μηχανής παρασκευής εργαλείων παράγεται το εκάστοτε εξειδικευμένο εργαλείο μέσω της υποστηριζόμενης από υπολογιστές CNC τεχνικής. Για την κατασκευή ενός εργαλείου απαιτούνται αρκετές εβδομάδες ή μήνες.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή