Μεταξοτυπία

Η μεταξοτυπία συνιστά μία ιδιαίτερη τεχνική εκτύπωσης, καθώς το χρώμα δε μεταφέρεται πάνω στο υλικό μέσω σφραγίδας ή εκτυπωτικού πάνελ, αλλά μέσω ενός καλουπιού. Ο εκτυπωτής δημιουργεί το καλούπι μέσα από ένα κόσκινο, το οποίο είναι τεντωμένο εντός ενός πλαισίου και πρέπει να έχει τουλάχιστον το μέγεθος μιας έτοιμης εκτύπωσης ή να είναι μεγαλύτερο. Όλες οι θέσεις οι οποίες δεν πρέπει να χρωματιστούν, καλύπτονται πάνω στο κόσκινο. Μέσω της τεχνικής της μεταξοτυπίας μπορούν να παραχθούν όχι μόνο εκτυπώσεις σε ορθογώνιο σχήμα αλλά και εκτυπώσεις με κατ’ επιλογήν περιγράμματα.

 
Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, το κόσκινο στερεώνεται πάνω στο υλικό εκτύπωσης. Κατόπιν ο εκτυπωτής εγχύει χρώμα πάνω στο κόσκινο, το οποίο στη συνέχεια πιέζει με μία ρακλέτα. Λόγω αυτού του τρόπου εργασίας, η τεχνική της μεταξοτυπίας δεν θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφορικά με τα χρώματα και τα υλικά εκτύπωσης. Αμφότερα μπορούν να επιλεγούν σε μεγάλο βαθμό κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να απολήγουν στη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης και ανθεκτικότητας. Μόνο που το χρώμα δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα λεπτόρρευστο, έτσι ώστε να μη διαρρέει μέσα από το κόσκινο.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή