Οπτική Ανάδειξη Προϊόντων

Ο όρος Οπτική Ανάδειξη Προϊόντων (Visual Merchandising) σηματοδοτεί την οπτική προώθηση των πωλήσεων, δηλαδή την καθαρά οπτική διάσταση των πωλήσεων. Ο όρος τίθεται σε εφαρμογή στους τόπους, στους οποίους οι πελάτες έρχονται σε επαφή με τα προς πώληση προϊόντα και υπηρεσίες, δηλαδή στο Σημείο των Πωλήσεων (POS) ή στο Σημείο των Αγορών. Σε αυτά τα σημεία ανήκουν όλοι οι τύποι των χώρων πώλησης και παρουσίασης, όπως παραδείγματος χάριν τα τοπικά καταστήματα, οι εκθέσεις ή ειδικές εκδηλώσεις.

 
Στο μέτρο που η οπτική ανάδειξη των προϊόντων μεταφέρει συχνά έννοιες της εταιρικής ταυτότητας ή του εταιρικού σχεδιασμού στον χώρο των πωλήσεων, θεωρείται ως η προέκταση του μάρκετινγκ. Υπό αυτήν τη λογική, μπορεί να φροντιστεί ώστε όλες οι θυγατρικές μίας επιχείρησης να διαμορφώνονται σύμφωνα με το ίδιο concept όσον αφορά τον σχεδιασμό τους. Η συνολική εικόνα μιας επιχείρησης ή μιας σειράς προϊόντων εξυπηρετεί την οπτική επικοινωνία με τον πελάτη και τη συνακόλουθη καθοδήγησή του. Στα μεμονωμένα στοιχεία σχεδιασμού ανήκουν π.χ. η πρόσοψη ενός καταστήματος, οι βιτρίνες, η είσοδος, ο φωτισμός καθώς και το στήσιμο και η παρουσίαση των προϊόντων.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή