Ψηφιακή Εκτύπωση

Ο όρος ψηφιακή εκτύπωση αναφέρεται σε σύγχρονες τεχνικές εκτύπωσης, στις οποίες η προς εκτύπωση εικόνα ή κείμενο μεταφέρεται μέσω μιας διεπαφής απευθείας από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή. Σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα διαδεδομένη εκτύπωση offset, δε χρειάζεται προσχέδιο εκτύπωσης. Η ψηφιακή εκτύπωση ενδείκνυται τόσο για επαγγελματίες όσο και για απλούς χρήστες. Οι συνήθεις τεχνικές γι’ αυτόν τον σκοπό γίνονται από εκτυπωτές inkjet και εκτυπωτές λέιζερ. Τα μηχανήματα για επαγγελματική χρήση διαθέτουν και επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως π.χ. το κόψιμο και η συρραφή καταλόγων ή εντύπων. Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν συχνά τα λεγόμενα ταχυεκτυπωτικά μηχανήματα, τα οποία επιδεικνύουν σαφέστατα υψηλότερους ρυθμούς παραγωγής.

 Πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Εκτύπωσης
 
Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα έγκειται στην ευελιξία της συγκεκριμένης τεχνικής εκτύπωσης. Στο μέτρο που δε χρειάζεται να δημιουργηθεί και να ανταλλαγεί κάποιο προσχέδιο εκτύπωσης, μπορεί κάθε φύλλο να εκτυπωθεί με διαφορετικό τρόπο. Αυτό καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση εξατομικευμένων εκτυπώσεων, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες (π.χ. τιμολόγια). Η ψηφιακή εκτύπωση αποτελεί τη μοναδική τεχνική, η οποία ενδείκνυται για την εκτύπωση μεμονωμένων δειγμάτων και πολύ μικρών εκδόσεων. Η παραγωγή μικρών εκδόσεων ή βιβλίων από άγνωστους συγγραφείς μέσω ψηφιακής εκτύπωσης, μπορεί να περιορίσει το οικονομικό ρίσκο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή