Σημείο Πώλησης (POS)

Το Σημείο της Πώλησης (POS) αναφέρεται στον τόπο, στον οποίον διεξάγεται και ολοκληρώνεται μία πώληση. Ιδωμένο από την οπτική γωνία του πελάτη μπορεί να χαρακτηριστεί και ως Σημείο της Αγοράς. Το κλασικό σημείο της πώλησης συνιστά τον χώρο πωλήσεων, δηλαδή το κατάστημα ενός λιανικού πωλητή, στο οποίον ο πελάτης έχει αδιαμεσολάβητη επαφή με τα εμπορεύματα. Προκειμένου να κινητοποιηθούν οι πελάτες για την πραγματοποίηση αυθόρμητων αγορών, διενεργούνται στο σημείο της πώλησης διαφορετικοί τύποι προώθησης πωλήσεων. Εκτός από την τυπική προώθηση μέσω διαφημιστικών μέσων υπάρχουν και οι συμβουλευτικές δραστηριότητες μέσω πωλητών/τριών.

 
Οι περισσότερες αγοραστικές αποφάσεις πραγματοποιούνται πρώτα στο Σημείο της Πώλησης, έτσι ώστε η διαμόρφωσή του καθώς και η παρουσίαση των προϊόντων να παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους κατασκευαστές προϊόντων. Οι κατασκευαστές προσπαθούν συχνά μέσω της θέασης των εμπορευμάτων, στη βάση συγκεκριμένων διαφημιστικών μέσων, να πετύχουν τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση συστημάτων προβολής.

 
Η ολοένα αυξανόμενη θέση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του Σημείου της Πώλησης εντός του οικιακού χώρου, δηλαδή εντός του ιδιωτικού χώρου του καταναλωτή.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή