Συγκόλληση Υψηλής Συχνότητας

Κατά την τεχνική της συγκόλλησης υψηλής συχνότητας, τα προς συγκόλληση PVC φύλλα εκτίθενται σε υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, μέσω του οποίου ενεργοποιούνται τα πλαστικά. Μ’ αυτόν τον τρόπο προκαλείται θερμότητα, ενώ η συνεχόμενη άσκηση πίεσης συγκολλά τα φύλλα PVC μεταξύ τους. Μπορούν να τεθούν υπό επεξεργασία διαφορετικές κοπές, βαθμοί σκληρότητας, πάχους και χρώματα.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή