Τεχνική CAD

Ο όρος CAD (computer aided design) αναφέρεται στην υποβοηθούμενη σχεδίαση από υπολογιστή. Μέσω της τεχνικής CAD ένα σχέδιο οπτικοποιείται τρισδιάστατα. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνικής έγκειται στο ότι οι μεταγενέστερες διαδικασίες δημιουργίας επαφίενται πλήρως σε αυτά τα ψηφιακά δεδομένα. Ακόμα και η δειγματοποίηση, η πρωτοτυποποίηση, η κατασκευή εργαλείων ή πολλές επίσης διαδικασίες παρασκευής.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή