Κλείσιμο
Φίλτρα & Ταξινόμηση
Οι μανγήτες χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις, ως διακοσμητικό βοήθημα, στο γραφείο για ανάρτηση ανακοινώσεων ή για να συνδέσετε καρτελάκια τιμών στα καταστήματα. Διαθέτετε όντως την κατάλληλη κολλητική επιφάνεια για τους μαγνήτες; Αν όχι, τότε χρησιμοποιήστε τη μαγνητική μας ταινία ως βάση και μαζί με τους μαγνήτες μας θα έχετε έναν ισχυρό σύντροφο στην κσθημερινότητά σας.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή