Κλείσιμο
Φίλτρα & Ταξινόμηση
Τα Συστήματα Προβολής για banner αποτελούν μέρος των συστημάτων παρουσίασης. Είναι γνωστά ύπο διαφορετικούς όρους όπως Σύστημα Προβολής "Easy", "X" banner, roll Σύστημα Προβολής, "L" banner ή roll-up. Σε εμπορικές εκθέσεις και σε συνέδρια χρησιμοποιούνται κινητά εκθεσιακά και διαφημιστικά συστήματα ενώ σε εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιούνται τα συστήματα προβολής για banner. Έχετε επίσης την δυνατότητα επιλογής του διαφημιστικού χώρου σε μονή ή διπλή όψη. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι το ελάχιστο βάρος του και εύκολή συναρμολόγησή του χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Οι τσαντες μεταφοράς κάνουν την μεταφορά του συστήματος εύκολη και απλή.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή