Σύστημα Προβολής με Βάση "Techno III"

Διαστάσεις banner | Έκδοση
Η λίστα μου

Διαθέσιμες λήψεις

Product highlights

Περιγραφή

κωδικός προϊόντος

Αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις

{{ review.oxfname }} γράφει:
Αξιολόγηση για το προϊόν:
Απάντηση:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη αξιολόγηση για αυτό το προϊόν.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη αξιολόγηση για αυτό το προϊόν.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη αξιολόγηση για αυτό το προϊόν.

Εναλλακτικές

Εναλλακτικές Διαστάσεις banner Έκδοση κωδικός προϊόντος Αρ. Κωδικού Τιμή
2.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 2.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.33 1.830,00 €* περισσότερα »
2.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 2.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.34 1.905,00 €* περισσότερα »
3.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 3.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.35 2.375,00 €* περισσότερα »
3.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 3.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.39 2.450,00 €* περισσότερα »
3.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 3.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.36 2.530,00 €* περισσότερα »
3.500 x 2.500 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 3.500 x 2.500 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.40 2.760,00 €* περισσότερα »
4.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 4.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.37 2.605,00 €* περισσότερα »
4.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 4.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.41 2.675,00 €* περισσότερα »
4.000 x 2.500 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 4.000 x 2.500 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.42 2.830,00 €* περισσότερα »
4.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης 4.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
χωρίς banner ψηφιακής εκτύπωσης
15.0176.38 2.675,00 €* περισσότερα »
2.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 2.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.84 1.900,00 €* περισσότερα »
2.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 2.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.85 1.965,00 €* περισσότερα »
2.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 2.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.86 1.995,00 €* περισσότερα »
2.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 2.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.87 2.085,00 €* περισσότερα »
3.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 3.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.88 2.480,00 €* περισσότερα »
3.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 3.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.89 2.580,00 €* περισσότερα »
3.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 3.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.90 2.650,00 €* περισσότερα »
3.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 3.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.91 2.770,00 €* περισσότερα »
4.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 4.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.92 2.740,00 €* περισσότερα »
4.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 4.000 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.93 2.875,00 €* περισσότερα »
4.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 4.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.94 2.830,00 €* περισσότερα »
4.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 4.500 x 1.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.95 2.980,00 €* περισσότερα »
3.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 3.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.96 2.585,00 €* περισσότερα »
3.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 3.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.97 2.720,00 €* περισσότερα »
3.500 x 2.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 3.500 x 2.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.98 2.955,00 €* περισσότερα »
3.500 x 2.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 3.500 x 2.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.99 3.155,00 €* περισσότερα »
4.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 4.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.100 2.855,00 €* περισσότερα »
4.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 4.000 x 2.000 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.101 3.035,00 €* περισσότερα »
4.000 x 2.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ² 4.000 x 2.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-πάνελ, 450-500 γρ./μ²
15.0176.102 3.055,00 €* περισσότερα »
4.000 x 2.500 χιλ. (Π x Υ) συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ² 4.000 x 2.500 χιλ. (Π x Υ)
συμπερ. PVC-Blackout μουσαμά, 600-650 γρ./μ²
15.0176.103 3.280,00 €* περισσότερα »
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή