Κλείσιμο
Φίλτρα & Ταξινόμηση
Επιθυμείτε οι προσφορές και οι πληροφορίες σας να προβάλλονται ακριβώς στο σημείο της πώλησης, προκειμένου να έχετε μια αποτελεσματική διαφήμιση; Τότε επωφεληθείτε από το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων εφαρμογής των σταντ αφίσας και των καβαλέτων μας. Η γκάμα των υπηρεσιών μας εκτείνεται από επιτραπέζια και επιδαπέδια σταντ, σταντ οροφής και θήκες μενού, έως και εξατομικευμένες λύσεις συγκεκριμένων απαιτήσεων για τους πελάτες μας.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή