Κλείσιμο
Φίλτρα & Ταξινόμηση
Τα πλαστικά μας στηρίγματα είναι ενας πρακτικός βοηθός για το σημείο της πωλήσης. Με τη χρήση τους μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν αφίσες, πινακίδες κ.α. Με τα κλιπ που βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να ενώσετε μαζί αφίσες, ώστε να δημιουργηθούν ολοκληρωμένοι πίνακες (ίσιοι ή με διαφορετικές γωνίες κλίσης) και γεωμετρικά σχήματα.
Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή